Innehållsfabriken

Nyheter för alla

Facebook

I samarbete med Pitepress och Energinytt.

SENASTE

Picknick och invigning av Stadsberget

Picknick och invigning av Stadsberget

Lördag den 27 juni kl 14:00 invigs Stadsberget, vårt nya parkeringshus och mötesplats, med picknick på trappan och underhållning. De bjuds på en picknickpåse med smörgås och kaffe från kl 13:30. De har 1000 st påsar, först till kvarn! Anna-Lotta Larsson uppträder med... läs mer

Picknick och invigning av Stadsberget

Lördag den 27 juni kl 14:00 invigs Stadsberget, vårt nya parkeringshus och mötesplats, med picknick på trappan och underhållning. De bjuds på en picknickpåse med smörgås och kaffe från kl 13:30. De har 1000 st påsar, först till kvarn! Anna-Lotta Larsson uppträder med... läs mer

Oh Jonathan och Filip Lundgren till PDOL 2015

Vi kan nu glatt meddela att piteåbandet Oh Jonathans musik är första som kommer strömma ut över Piteå i samband med årets PDOL. Missade du deras framträdande förra året så bör du redan nu planera in detta i din kalender. Deras sound beskrivs som en emotionell bergochdalbana och drömkombo mellan Emmylou Harris, Säkert! och ”Pippi på kafferep”. läs mer

Ferex tillsätter Ulf Kristoffersson ny VD

Ulf Kristoffersson har funnits inom FeRex organisation sedan drygt ett år och då haft rollen som produktions- och platschef. FeRex ägare och tidigare VD Hans Sundqvist lämnar, efter totalt 36 framgångsrika år som företagsledare och VD inom koncernen, över VD... läs mer

Music Tech Fest på Sliperiet, 29-31 maj

Music Tech Fest på Sliperiet, 29-31 maj Music Tech Fest är en tre dagar lång musikidéfestival som startade i London 2012. Festivalen har sedan starten ägt rum i Berlin, Boston, London, Wellington och Paris. Nu kommer den till Umeå och Sliperiet vid Umeå universitet.... läs mer

Arctic Group AB tecknar avtal med Tullverket

Arctic Group tecknar avtal med Tullverket Tullverket har tecknat ett ramavtal med Arctic Group AB, som omfattar konsulttjänster inom systemutveckling, och informationssäkerhet. Avtalet löper på tre år, plus en option på förlängning på ytterligare ett år där Arctic... läs mer

Stöd till havsbaserad vindkraft har utretts

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett stärkt stöd till havsbaserad vindkraft bör se ut om det ska införas. Om målet är en storskalig utbyggnad till havs så föreslår myndigheten ett anbudsförfarande med tillhörande driftstöd. Det har inte ingått i... läs mer

Premiär för grönt bränsle till industrin

För första gången i världen har en förnybar produkt, grön förnybar dimetyleter BioDME, kommit till industriell användning via inblandning med gasol. BioDME produceras vid LTU Green Fuels i Piteå som ägs av Luleå tekniska universitet. Blandningen distribueras med hjälp... läs mer

Energikommissionen startar

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till energi. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete. läs mer

Seminarium om ljud från vindkraft

Vad säger praxis är en acceptabel ljudpåverkan? Hur ska kontrollen ske? Hur rättssäkert är ett tillstånd? Vad innebär begreppet ekvivalent ljudnivå? Vad vet vi om hur ljud från vindkraft sprider sig? Vilken betydelse har vädret för ljudutbredningen och ljudets karaktär? Skiljer sig vindkraften från andra miljöfarliga verksamheter? Aktuell forskning, långtidsmätningar samt erfarenheter från genomförda mätningar. Samtal kring mät- och beräkningsmodeller. läs mer

Remiss om ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till 2020

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att redovisa de justeringar som behövs för att möjliggöra en eventuell höjning av målet för utvecklingen av den förnybara elproduktionen inom det gemensamma svenska och norska elcertifikatssystemet till 2020. I uppdraget ingick också att redovisa konsekvenserna av en eventuell ambitionshöjning. Energimyndigheten redovisade sitt uppdrag till Miljö- och energidepartementet den 5 februari 2015. läs mer

Polarbröd självförsörjande på förnybar el

I höstas tilldelades Polarbröd Stora Förnybarhetspriset av Svensk Vindenergi för sin konsekventa strävan efter hållbara lösningar som nu även inkluderar egna investeringar i förnybar el. Under 2014 har Polarbröd visat vägen för ett hållbart företagande genom att investera och låta bygga fyra egna vindkraftverk som ska försörja bagerierna med förnybar el. Lördagen den 24 januari togs det fjärde och sista verket i drift. läs mer

Utlysning: Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Nu utlyser programmet medel i syfte att fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. läs mer

Energianvändningen minskar till 2030

Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar energianvändningen till 2030. Efterfrågan på el förblir oförändrad. Vindkraft och biobränsle står för en större andel av produktionen jämfört med idag. läs mer

Nu börjar vindkraftens bästa säsong

Under hösten och vintern producerar vindkraften som bäst. Förra året var december månad den absolut blåsigaste och under några timmar stod vindkraften för 25 procent av det totala effektbehovet. läs mer