Förra året blev ännu ett år med låg användning av el. Vindkraften slog nytt produktionsrekord och nettoexporten av el blev den näst största någonsin. 

Lägsta elanvändningen sedan 1986

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 135 TWh år 2014. Det är tre procent lägre än under 2013 då den var 140 TWh. Det är den lägsta elanvändningen under 2000-talet då den tidigare lägsta användningen var 138 TWh under 2009. Man får gå tillbaka till 1986 för att hitta ett år med lägre elanvändning.

Industrins elanvändning uppgick till 49 TWh under 2014, vilket är nästan fyra procent lägre än motsvarande siffra för 2013. Det är fjärde året i rad som en minskning sker. Jämfört med 2013 är det användningen av el för papper- och papptillverkning som minskat mest.

Elanvändningen inom sektorn Bostäder och service uppgick till 69 TWh och är tre procent lägre än under 2013.

– En förklaring är att 2014 var ett ovanligt varmt år, vilket innebär att mindre el användes för uppvärmning, säger Anna Andersson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Vindkraften slår rekord igen

Elproduktionen under 2014 blev 151 TWh, vilket är något högre än under 2013. Vattenkraften är det kraftslag som producerade mest el i Sverige under året. Totalt producerades 64 TWh från vattenkraft förra året, vilket motsvarar 42 procent.

Kärnkraften producerade 62 TWh, vilket är något mindre jämfört med 2013, och stod för 41 procent av den totala elproduktionen. Av Sveriges tio reaktorer har en varit ur drift hela året.

Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord med 11,5 TWh. Det är en ökning med 16 procent från året innan och står för åtta procent av den totala elproduktionen under 2014. December var den månad då vindkraftverken producerade som mest, följt av oktober.

Den bränslebaserade elproduktionen var 13 TWh vilket är 13 procent lägre än året innan. Det är fjärde året i rad som produktionen minskar. Minskningen syns framförallt i den produktion som sker i kraftvärmeverken.

– Det varma 2014 kan även vara en förklaring till den minskade produktionen av el i kraftvärmeverken jämfört med 2013, eftersom elproduktionen hänger samman med värmebehovet. En mild vinter ger ett lägre värmebehov, säger Anna Andersson.

Näst största nettoexporten av el någonsin

För fjärde året i följd nettoexporterades el från Sverige. Under 2014 var den 15,6 TWh vilket är den näst största exporten någonsin efter rekordåret 2012 då 19,6 TWh nettoexporterades. 15,6 TWh motsvarar tio procent av den totala elproduktionen och tolv procent av användningen under året.

Om undersökningen

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar SCB varje månad elstatistik. I undersökningen ingår större och medelstora arbetsställen inom industrin, dessutom gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. De uppgifter som rapporterats in räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive bransch. I samband med elstatistiken för helåret 2014 publiceras även elstatistik för december månad och över leverantörsbyten på SCBs webbplats där även fler uppgifter redovisas.

 

Share This