Arctic Group tecknar avtal med Tullverket

Tullverket har tecknat ett ramavtal med Arctic Group AB, som omfattar konsulttjänster inom systemutveckling, och informationssäkerhet.

Avtalet löper på tre år, plus en option på förlängning på ytterligare ett år där Arctic Group är en av sju leverantörer som får tilldelning.

– Vi är tacksamma och stolta att tillsammans med våra partners få fortsatt förtroende att leverera resurser till Tullverket, säger Kjell Blomquist affärsområdeschef Arctic Group AB

Share This