Stöd till havsbaserad vindkraft har utretts

Stöd till havsbaserad vindkraft har utretts

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett stärkt stöd till havsbaserad vindkraft bör se ut om det ska införas. Om målet är en storskalig utbyggnad till havs så föreslår myndigheten ett anbudsförfarande med tillhörande driftstöd. Det har inte ingått i...
Premiär för grönt bränsle till industrin

Premiär för grönt bränsle till industrin

För första gången i världen har en förnybar produkt, grön förnybar dimetyleter BioDME, kommit till industriell användning via inblandning med gasol. BioDME produceras vid LTU Green Fuels i Piteå som ägs av Luleå tekniska universitet. Blandningen distribueras med hjälp...
Energikommissionen startar

Energikommissionen startar

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till energi. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram...