Energianvändningen minskar till 2030

Energianvändningen minskar till 2030

  Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar energianvändningen till 2030. Efterfrågan på el förblir oförändrad. Vindkraft och biobränsle står för en större andel av produktionen jämfört med idag. Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga...
Nu börjar vindkraftens bästa säsong

Nu börjar vindkraftens bästa säsong

Under hösten och vintern producerar vindkraften som bäst. Förra året var december månad den absolut blåsigaste och under några timmar stod vindkraften för 25 procent av det totala effektbehovet. Det visar en studie gjord av Energimyndigheten. Att vindkraftens...

Lantbrukarna använder allt mindre olja

Oljeanvändningen i jordbrukssektorn fortsätter att minska. Sedan 2002 har oljeanvändningen minskat med nästan en tredjedel, 31 procent. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. Mellan åren 2007 och 2013 har oljeanvändningen för uppvärmning i jordbrukssektorn...

Lönsamt att se över hur du värmer ditt hus

De flesta svenska småhusägare har valt att komplettera eller byta uppvärmningssystem i sitt hus. Men fortfarande finns det ägare till 180 000 småhus som skulle kunna spara många tusenlappar på att se över hur de värmer upp sina hus. Det visar ny statistik från...