Det Enerconägda fartyget E Ship 1 har kommit till Piteå lastat med vindkraftsdelar till vindkraftsparken Skogberget i Markbygden. Fartyget är 130 meter långt och drivs delvis av vindkraft.

Share This