Professor Rikard Gebart vid Luleå tekniska universitet. Fotograf: Anna Tjurfjell

Arbetet med att utveckla förnyelsebara bränslen genom forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) är säkrat i och med ett nytt beslut av Energimyndigheten. Beslutet innebär finansiering under minst 2,5 år av ett omfattande forskningsprogram vid LTU samt drift av universitetets egen förgasningsanläggning LTU Green Fuels.

– Detta har vi väntat på och därmed har Energimyndigheten pekat ut färdriktningen långsiktigt, vilket innebär att vi kan fortsätta att bedriva ledande forskning om gröna bränslen och kemikalier. Det är oerhört glädjande och innebär att vi nu kan koncentrera oss på att förverkliga ett ambitiöst forskningsprogram, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Totala budgeten för programmet är 158 miljoner kronor för perioden december 2013 – maj 2016. Energimyndigheten står för 112 miljoner kronor, Länsstyrelsen för 2.5 miljoner kronor och de 14 forskningsparterna (LTU är en av dem) står för resterande summa.

– LTU Biosyngas Center är ett öppet forskningscentrum och vårt mål är att successivt lägga till projekt som passar för att genomföras i pilotskala eller på en sidoström från processens olika steg. Nya akademiska och industriella parter är välkomna att använda anläggningen för forskning som bidrar till att minska beroendet av fossila råvaror och drivmedel, säger Rikard Gebart, professor vid Luleå tekniska universitet.

 

Share This