Foto: Hellströms bygg

Piteåfirman Hellströms Bygg har byggt Skellefteå kommuns nya flaggskepp och PR-landmärke Norrskenets Lågenergiförskola. Även många av underentreprenörerna kommer också från Piteå. Rolf Andersson och Egon Lindgren från Skellefteå kommuns fastighetskontor tycker om att berätta om denna nya fina förskola. De för också den byggtekniska utvecklingen framåt i den nordliga landsändan, med många underfyndiga byggtips – som få personer tidigare hört talas om t o m i lågenergisammanhang. Man har också tagit fram ett professionellt bildspel och en fin kortfattad broschyr som beskriver de viktigaste delarna.

 

Vi kan tycka att passivhus och lågenergihus borde komma här uppifrån och spridas från oss i norr och söderut. Sanningen än nog snarare den att här uppe i vårt bistra klimat, så har vi byggt ganska rätt och riktigt i många år men nu skall vi bygga med ännu bättre isolering, extremt tätt så att det blir ordentligt energisnålt. 

 

Den riktigt stora nyckeln för att erhålla extremt låg energianvändning är att – huset skall vara tätt. Mycket av produktionen fokuserade kring just den frågan. Täthetsprovningen visade på verifierade siffror på 0,05 l/s,m2. Skellefteå har också byggt en ännu tätare förskola på 0,02 l/s,m2

 

En intressant iakttagelse blev att:
När husen blir så pass täta, så upphör termiken. I mittendelen där det är högt i tak, så har man installerat s k luftomrörare (invändiga fläktar) som skall blåsa varm luft ned till golvet. Det visade sig att dessa fläktar behövs ej – Det är lika varmt uppe som nere.

 

Förskolan består av 4 avdelningar tre större rum i varje avdelning VAV-styrs. Egentligen så är inte installationstekniken speciellt märkvärdig, förutom att det är betydligt fler undermätare för energiuppföljning. Ventilationskanalerna har också fått tjockare isolering. Byggnaden värms med passiva värmekällor och värmepump från kökets kylrum som förvärmer varmvatten och värme samt spetsas med fjärrvärme. Huset har vanliga vattenburna radiatorer och konvektorer (ej golvvärme). Köksaggregatet har en korsströmsvärmeväxlare och övrig ventilation har roterande värmeväxlare och efter kl. 15.00 så styr man ventilationen enbart med CO2 (ej temperatur).

 

Byggnationerna startades: mars 2011 och slutbesiktades 13 mars 2012. Byggnaden är väldigt tät. Samtliga byggare och UE har utbildats i ny byggteknik. 14 st förbesiktningar och 2 st täthetsprovningar har genomförts. Väldigt noggrann bygg- och installationskontroll har tillämpats. Skellefteå är med i Trästad 2012 varvid byggnaden har uppförts i trä, med platta på mark – i betong. Under plattan är 400 mm cellplast isolering och eftersom betong krymper, så har alla rörgenomföringar tätats med radonkragar.

 

Några fakta:

Förskola med 4 avdelningar.  90 personer som genererar ca 7 200 Watt (60-120 W/pers – beroende på aktivitet).

Bruttoarea:                             985 m2              Atemp: 941 m2

Byggkostnad:                          24 mkr              24 400 kr/m2     

Ber. Energianvändning:          56 MWh           60 kWh/m2     

Genomsnittligt U-värde
för byggnadens klimatskal:    0,127 W/m2K

U-värde grund:                       0,083 W/m2K

U-värde yttervägg:                 0,870 W/m2K  

U-värde takbjälklag:               0,081 W/m2K

U-värde fönster:                     0,720 W/m2K

U-värde ytterdörrar:              0,650 W/m2K

 

Norrskenets ytterväggar består av:

Liggande panel 22 mm
Läkt 28×70 mm
Isolering med Fasadskiva 31 – 80 mm
Vindpapp
Isolering 170 mm /regel 45×170
OSB skiva 12 mm
Isolering med Fasadskiva 31 – 100 mm
Lufttät folie, Isover vario duplex UV
Isolering 70 mm / regel 45×70
OSB skiva 12 mm
Gipsskiva 13 mm
Total väggtjocklek 510 mm

 

ISOVER har gjort ett stort reportage på deras hemsida om denna förskola och bra isolerings kvalité  har valts. Väggarna skulle ha varit ca 10 cm tjockare – med sämre isolering

Det finns ett installationsutrymme på 70 mm. Innanför denna så är det en luft- och diffusions-tät folie, Som inte får punkteras. (Max skruvlängd 70 mm på insida yttervägg).

Entréer med kallfarstu – fungerar som luftslussar. Under den kalla årstiden får inte bägge dörrarna i slussen öppnas samtidigt.
I stället för balkongdörrar så har man riktiga entrédörrar.

 

Framförallt så är personal och barn väldigt nöjda över slutresultatet och stolta över deras förskola. Man kan tycka att nu är skolan klar och färdigutvecklad, men nya idéer frodas och kläcks hela tiden. Som t ex nya torkrummet med avfuktare. Där funderar man på att tillverka en ny patentlösning för att kunna lufttorka barnens blöta handskar.

 

 

Share This