Under hösten och vintern producerar vindkraften som bäst. Förra året var december månad den absolut blåsigaste och under några timmar stod vindkraften för 25 procent av det totala effektbehovet. Det visar en studie gjord av Energimyndigheten.

Att vindkraftens produktion varierar över året har varit känt sedan tidigare, men nu visar Energimyndighetens studie att variationerna är kopplade till olika säsonger. Under hösten och vintern blåser det ofta mer vilket bidrar till en hög vindkraftsproduktion. Under sommarmånaderna är produktionen lägre och under 2013 låg den lägsta uppmätta produktionen på 15 MWh under en timme i juli. Det kan jämföras med enskilda timmar i december förra året när vindkraften bidrog med drygt 3500 MWh. Även denna höst har börjat med goda vindar.

– Många tror att det inte blåser tillräckligt när det behövs. Under hösten och vintern, när mörkret och kylan kommer, ökar vårt behov av energi. Att vindkraften producerar som mest under just dessa perioder är av betydelse nu när vindkraften står för en allt större del av vår elproduktion, säger Johanna Lakso på Energimyndigheten.

 

Share This