Affärsinkubatorn STING har lanserat programmet Startup Cleantech som ska inspirera fler forskare, innovatörer och entreprenörer att våga förverkliga sina affärsidéer. Målet är att minst tre miljöteknikbolag ska startas inom ett år. 

Startup Cleantech är ett praktiskt orienterat träningsprogram som ska underlätta inför en eventuell företagsstart. Den som har en egen affärsidé om cleantech kan ansöka om att medverka i programmet senast den 31 mars. Tanken är att tio projekt ska få hjälp att formulera, vässa och utvärdera sina affärsidéer, utveckla affärsmodeller och få inspiration att komma igång. Vid programmets slut ska deltagarna ha kommit fram om de ska satsa på idén fullt ut eller inte.

STING har genomfört startupprogram sedan 2004 för olika sektorer. Nu lanseras programmet alltså för cleantech-sektorn.

− Med Startup Cleantech vill vi bidra till att få fram nya globala tillväxtbolag inom energi- och miljöteknik och andra cleantech-relaterade områden, säger Magnus Rehn, programansvarig och affärscoach inom cleantech på STING.

Programmet startar den 20 april och avslutas med final den 15 juni 2015, då projektteamen får presentera sina affärsidéer för experter och investerare. ”Bästa Startup-projekt” vinner 10 000 kronor.

̶  För att möta framtidens utmaningar, krävs satsningar på nya innovationer. Energimyndigheten erbjuder stöd direkt till nya företag, men också till aktörer som STING, som kan underlätta för innovatörer att komma vidare och utveckla sina affärsidéer och företag, säger Andreas Stubelius, portföljutvecklare på Energimyndigheten.

Startup Cleantech arrangeras av STING (Stockholm Innovation & Growth) med stöd från bland andra Almi och Energimyndigheten. Ansökningsperioden pågår till och med den 31 mars.

Share This