INBJUDAN TILL, Samverkan, kommunikation och kompetensutveckling för biogas inom lantbruket i norra Sverige.

Biogas inom lantbruken

I norra Sverige finns en betydande potential av rötbart material inom lantbrukssektorn. Råvaran finns företrädesvis lokaliserad till kustregionen där också större delen av marknaden finns. Initiativ finns för att producera biogas både för gårdsbruk (värme, el) och för uppgradering till fordonsgas.

En produktion av biogas ger lantbruken ytterligare ett ben att stå på. Dels för att stärka ekonomin i företagen, samt att bidra till lokalt och regionalt producerat förnybart drivmedel. Det stärker ekonomin i lantbruksföretagen och bidrar till en mer levande landsbygd samt att det kan trygga livsmedelsförsörjning i norra Sverige. Sårbarheten vid ett ökat pris på fossila drivmedel skulle därmed minska.

Samverkan, kommunikation och kompetensutveckling

En av de största utmaningarna är att få marknaden att öka simultant med ny produktion av fordonsgas. Det krävs samverkan och långsiktiga avtal mellan användare, distributörer och producenter för att näringslivet ska våga satsa på ny infrastruktur, då investeringarna är stora för samtliga parter.

Samverkan skapas bäst genom att det ges möjlighet till mötesplatser för aktörerna, där alla deltagare har möjlighet till kompetensutveckling och relationsskapande. På detta sätt kan nya användare anpassa sina nyinköp när ny produktion kommer i drift. Information till företagen är viktig så de känner trygghet att utveckla underleverantörsverksamhet inom biogasområdet.

LRF i norra Sverige i samverkan med BioFuel Region AB, inbjuder till ett första utvecklingsseminarium av tre riktat till beslutade, planerade och driftsatta biogasinvesteringar inom lantbrukssektorn i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Inbjudan avser de lantbruk som enskilt eller i grupp redan har en kunskap om biogas och där en fördjupad erfarenhet inom biogasområdet har efterfrågats.

Seminarierna kommer att innehålla kompetensutveckling/fördjupning inom följande ämnesområden och avslutas med en gemensam studieresa, där förvärvade kunskaper testas i verkliga anläggningar för lantbruksbaserad biogas.

 

  • Projektekonomi
  • Regelverk
  • Upphandling
  • Ekonomiska brytpunkter
  • Befintlig och ny teknik
  • Småskalig biogas (gårdsbruk)
  • Säkerhetsfrågor
  • Marknadsbedömning

 

Program etapp I

 

10.00- 10.30               Kaffe och smörgås

 

10.30- 10.45               Välkommen och inledning (Håkan Stenmark, LRF och Lars Sandström, BFR)

10.45- 11.15               Förutsättningar för biogasinvesteringar avseende regelverk, investeringar, politiska riktlinjer och efterfrågan. (Lena Berglund, Energigas Sverige)

11.15- 13.45               Upphandling, projektekonomi och ekonomisk uppföljning.

 

Anders Hjort, BioMil
Anders arbetar bland annat med marknadsanalyser inom biogasområdet. Han är ansvarig för ansökningar om projektstöd och finansieringsstöd samt arbetar med projektutveckling. Anders kommer att berätta om hur andra projekt har gått tillväga för att få lönsamhet i sina biogassatsningar. Han kommer även att bidra med exempel på viktiga faktorer vid projektering av biogasanläggning och fordonsgasproduktion såsom gaspris, substrat, transportkostnader, investeringskostnader, investeringsstöd personal och avgifter.

 

12.15- 13.15               Lunch

13.15- 13.45               fortsättning på föregående programpunkt.

13.45- 14.15               Strategiska överväganden för biogas i norra Sverige (Lars Sandström, projektledare inom biogas på BioFuel Region)

14.15- 15.00               Befintlig och ny teknik inom biogas, driftssäkerhet

 

Anders Dahl, BioMil (teknik/upphandling)
Anders Dahl är en av Sveriges mest meriterade biogasexperter och han arbetar med projektering, utredning, utformning och upphandling av biogasanläggningar gasreningsprocesser och tankstationer. Han arbetar också med utredningar och projektledning av projekt inom biogas. Anders kommer att bidra med värdefull erfarenhet och kunskap kring biogassystem vilket är en förutsättning för att på ett relevant sätt analysera både de tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av komplexa biogasprojekt.

 

15.00- 15.15               Kaffe

15.15- 15.45               Workshop(vad ska prioriteras vid nästa seminarium utifrån dagens föreläsningar och egna erfarenheter)

15.45- 16.00               Avslutning och nästa seminarietillfälle

 

När: Torsdag den 4 december 2014

 

Tid: 10.00- 16.00

 

Plats: Folkets Hus, Umeå

 

Välkommen till en stimulerande kunskaps dag!

 

 

Håkan Stenmark                                            Lars Sandström

LRF Norrbotten                                              BioFuel Region AB

 

 

Share This