Onsdag 20 maj, kl 09.00-16.00
Westmanska Palatset, Hörsal Bryggarkungen, Holländargatan 17, Stockholm

Program

09.00                 Registrering, kaffe och smörgås

09.30                 Introduktion

09.40                 Tillståndens utformning och uppföljning av ljudvillkor

Vad säger praxis är en acceptabel ljudpåverkan? Hur ska kontrollen ske? Hur rättssäkert är ett tillstånd? Tove Andersson, Wistrand Advokatbyrå

10.15                 Ljudspridning

Vad innebär begreppet ekvivalent ljudnivå? Vad vet vi om hur ljud från vindkraft sprider sig? Vilken betydelse har vädret för ljudutbredningen och ljudets karaktär? Skiljer sig vindkraften från andra miljöfarliga verksamheter? Paul Appelqvist, ÅF Industry AB

10.45                 Paus

11.00                 Ljudmätning

Aktuell forskning, långtidsmätningar samt erfarenheter från genomförda mätningar. Samtal kring mät- och beräkningsmodeller. Conny Larsson, Uppsala Universitet. Paul Appelqvist, ÅF Industry AB

12.00                 Lunch

13.00                 Upplevelsen av ljud

Hur upplever människor ljud och hur uppstår störning i relation till en specifik ljudkälla? Vilka modeller kan tentativt användas för att predicera upplevelser och för att förebygga risken för störning? Jesper Alvarsson, KTH

13.45                 Länsstyrelsens erfarenheter

De senaste åren har vindkraften byggts ut på många håll i landet. Hur fungerar uppföljningen av ljud från vindkraft? Göran Fagerström, Länsstyrelsen Skåne, Sara Huss, Länsstyrelsen Jämtland

14.30                 Kaffepaus

15.00                 Paneldiskussion

Tove Andersson, Wistrand Advokatbyrå, Paul Appelqvist, ÅF Industry AB, Conny Larsson, Uppsala Universitet, Göran Fagerström, Länsstyrelsen Skåne, Sara Huss, Länsstyrelsen Jämtland, Jesper Alvarsson, KTH och Hanna Rydhed, Stena Renewable AB

16.00                 Slut för dagen

 

Kostnad (exklusive moms)

  • Svensk Vindenergis medlemsföretags anställda: 1 200 kronor
  • Handläggare kommun och länsstyrelse: 1 200 kronor
  • Övriga: 2 400 kronor

 

Antalet platser är begränsade, så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 6 maj och anmälan är bindande.

 

Anmäl dig här

Share This