Energimyndighetens test av solceller visar att de klarar svenskt klimat bra och att det är viktigt att välja rätt växelriktare. Sjunkande inköpspriser och skattereduktion gör att framtiden ser ljus ut för den som vill producera sin egen el direkt från solen.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler och lika många växelriktare. Tillsammans bildar de ett solcellssystem som kan användas på villatak. Med ett nätanslutet solcellssystem går det att producera sin egen el och sedan sälja överskottet till elnätet.

– Överlag håller produkterna en bra kvalitet och testet kan hjälpa villaägare, som vill producera sin egen el i valet av solcellssystem, säger Emma Olsson som ansvarar för testet på Energimyndigheten.

Solcellsmodulerna fortsätter att prestera bra även efter att de utsatts för påskyndat åldrande genom kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. För att se hur bra solcellsmodulerna verkligen klarar den svenska vintern har de även utsatts för ett intensivt snö- och istest i en klimatkammare. Snö fick omväxlande smälta och frysa på, vilket alla moduler klarade av.

Resultaten visar också att solcellsmodulerna och växelriktarna generellt ger något lägre effekt och verkningsgrad jämfört med vad tillverkarna själva anger, men de skillnaderna är små. Växelriktaren påverkar bland annat hur mycket el villaägaren kan få ut av sin anläggning.

Lönsamheten för villaägaren ökar

Idag kostar en solcellsanläggning för villa bara en fjärdedel så mycket som för fem år sedan. Det visar statistik som Energimyndigheten och Uppsala universitet har tagit fram. Dessutom kan mikroproducenter av förnybar el sedan årsskiftet få en skattereduktion på den överskottsel som de säljer ut på elnätet. Vid installation kan solcellsägaren även ansöka om solcellstöd eller ROT-avdrag.

– På senare år har hindren för de som vill installera solel på taket blivit mindre. Förutsättningarna börjar falla på plats och det är i dag enklare att ta steget och bli en producerande konsument av el, säger Linus Palmblad på Energimyndigheten.

Att tänka på inför köp av solcellsanläggning

  • Energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan ge opartiska och kostnadsfria råd
  • Ta reda på vilka regler som finns för bygglov i kommunen. Kontakta ditt elnätbolag innan installationen, eftersom solcellsanläggningen ska kopplas in på elnätet
  • Ansök om ROT-avdrag hos Skatteverket eller solcellsstödet hos länsstyrelsen
  • Läs på om du har rätt till skattereduktionen på mikroproduktion av förnybar el

 

Share This