Den 24 april arrangerar Energimyndigheten ett svensk-norskt elcertifikatseminarium tillsammans med Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE. Nu har programmet färdigställts, och innehåller såväl kontrollstation 2015 som olika utgångspunkter för analyser.

Under seminariet kommer myndigheterna att presentera relevanta ämnen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Bland programpunkterna kan nämnas:

● Status för kontrollstation 2015
● Analys av kommande tekniska justeringar av kvoter
● Framtida projekttillgång
● Reservensutveckling

Dessutom bjuds representanter från branschen att bidra med sina synpunkter och perspektiv.

Länk till mer information om seminariet samt anmälningsformulär.

Share This