Vindkraften växer fram som en ny industrigren i Norrland. Stora obefolkade områden med få markägare och få motstående intressen har gjort den norrländska lands- och glesbygden till ett eldorado för produktion av vindkraftsel.

Utbyggnaden av vindkraft har också visat sig skapa starkt tillväxt i näringslivet och en bred samhällsnytta. Byar som under långt tid sett flyttlassen gå och den inhemska befolkningen minska andas i dag optimism för första gången på decennier.

Planerna på Europas största landbaserade vindkraftspark, med totlat 1 101 turbiner,  i Markbygden väster om Piteå har börjat förverkligas. Efter en pilotpark på Dragaliden utanför byn Koler, med tolv vindkraftverk, har nu den första etappen av det stora bygget dragit igång.

 

Över två tusen helårsarbeten

En samhällsekonomisk kalkyl av IUC, gjord 2011, visar på en stor samhällsnytta i form av sysselsättning och ökade skatteintäkter för såväl kommuner som landsting och stat.

Summerat över en 5-årsperiod pekar IUC:s beräkningar mot att de planerade investeringarna beräknas tillföra samhället ett direkt ekonomiskt värde motsvarande drygt 756 miljoner kronor!  Då handlar det enbart om den första etappen av Markbygdenprojektets genomförande.

 

IUC:s kalkyl visar också att Markbygden-projektet under den kommande 5-årsperioden skapar runt 2 372 helårsarbeten (cirka 474 per år).

De ekonomiska värdena består av direkta skatter och avgifter som betalas till samhället genom:

– Ökad konsumtion

– Stigande sysselsättning

– investeringar

– Boende

 

Under åren 2013-2018 fördelas skatteintäkterna från vindkraftsutbyggnaden på följande vis:

– Kommunerna (främst Piteå): 211 639 089 kronor

– Landstinget/Regionen: 96 218 787 kronor

– Staten: 448 741 178 kronor (exklusive eventuella bolagsskatter, momsnetton och energiskatter).

 

Lokal utveckling

Redan de investeringar som gjorts (vilka är relativt blygsamma ställt i proportion mot vad som komma skall) har medfört ett rejält lyft för många näringsidkare. Bygget av pilotparken på Dragaliden 2010 gav en hint om betydelsen för lokala och regionala företag.

Så här gick tongångarna från ett några av de invoverade underentreprenörerna:

” Vindkraften är betydelsefull och förverkligas alla planer kan det innebära hur många jobb som helst”. 

Torbjörn Lövgren, kalkyl- och projektledare på BDX.

 

”Sydkoreas ambassadör har varit här för att käka lunch och personal från brittiska ambassaden har besökt oss liksom en grupp från den karibiska ön Saint-Barthélemy” 

Ann-Helen Harnesk som tillsammans med sambon Tord Östling driver Taigans småbruk i Strömnäs utanför Koler.

 

”Tre månader på raken; mars, april och maj slog vi nytt beläggningsrekord. Det var även bra beläggning under juni, juli och augusti. Så många motell- och stuggäster har vi inte haft på sommaren tidigare. Men maj 2010 är fortfarande den bästa månaden i Norrskensgårdens historia”.

Thomas Lageson, ägare av Norrskensgården i Långträsk.

 

”För oss har bygget av vindkraftverken på Dragaliden haft betydelse i form av merförsäljning på många olika sätt. Dels har vi sålt direkt till vindkraftsprojektören men även till de lokala entreprenörer som anlitats” 

Signar Marklund butikschef på Laitis i Piteå.

 

”Jag har tre söner, Ivan två och Gert en. Visserligen vet vi ännu inte om någon av dem är intresserade att överta bolaget i framtiden. Men ska tusen vindkraftverk byggas skapar det naturligtvis förutsättningar för nästa generation att framgångsrikt driva bolaget vidare under lång tid. Det är ju inte bara under uppbyggnadstiden som jobb skapas. Även sedan vindkraftverken står på plats ska ju vägarna underhållas och snöröjas.”

Fred Wiklund som äger Wiklunds Åkeri tillsammans med sina bröder Gert och Ivan.

 

”Det kan det bli aktuellt med att bygga en depå i Markbygden för att klara efterfrågan och snabbt kunna leverera utrusning och maskiner av allehanda slag” 

Sven Olsson, depåchef på Cramo i Piteå.

 

Även för skogsägarna innebär vindkraftsutbyggnaden en ny inkomstkälla. Arrenden där turbinerna ställs ger goda intäkter. Dessutom kan skogsbruket dra nytta av det vägnät som byggs.

Samerna, för Markbygdens del Östra Kikkejaurs sameby, har tecknat ett lukrativt avtal med Markbygden Vind AB.

Byarna som berörs kan också glädjas åt bygdemedel i en storlek som aldrig förr varit aktuell. Exempelvis fick Koler/Storsund Vind  ekonomiska förening ta emot 127 420 kronor så sent som i april 2013 för produktionen från de tolv verken på Dragaliden. Tänk då vad summan ska bli när ytterligare drygt tusen vindkraftverk står på plats. Byarna som berörs är Koler/Storsund, Långträsk/Gråträsk, Roknäs/Stockbäcken och Lillpite/Yttersta.

I Koler har också gamla skolan gjorts om till Vindens Hus. Där blir det även restaurang, bio, gym och sällskapsrum för alla boende som ska arbeta med vindkraftsutbyggnaden. Totalt sätts 120 nya bostäder upp på byns fotbollsplan under bygget av vindkraftsparken. Det kan bli fler. Gamla elevhemmet har byggts om till mini-hotellet Villa Västan.

 

Andra effekter

Utbyggnaden av vindkraften innebär också att trafiken vid djuphamnen i Piteå utökas. Transporterna mellan hamnen och Markbygden kan träknas i tusental. Behovet av boende ökar i framförallt Piteå och Älvsbyn.

Även handeln och resebranchen kommer att i stor utsträckning gynnas av vindkraftsutbyggnaden. Dessutom har investeringarna lett till nya utbildningar och utvecklingen av en helt ny yrkesgren i Norrland.

Utöver vindkraftsparken i Markbygden så byggs även en mindre park i Blåsmark i Piteå kommun. Sedan tidigare finns en park på Bondön i Piteås skärgård.

Share This